Logo debotlek.nl


Marjo Jansen, Marianela Dijkhoff, Wil Vugts, Jacolina Munnikhoven, Bouwen Mooldijk
Marjo Jansen, Marianela Dijkhoff, Wil Vugts, Jacolina Munnikhoven, Bouwen Mooldijk

Loop gerust binnen voor een bakkie bij de budgetinloop

Vanaf volgende week, dinsdag 11 juli, is de budgetinloop in wijkcentrum De Akkers van 9 tot 12 uur geopend. Hier kunnen bezoekers terecht met allerlei vragen over financiën en administratie "Loop gerust binnen voor een kopje koffie. Veel belangrijker is, dat soms het geld eerder op is dan de maand lang is, waardoor veel problemen kunnen ontstaan. Dat willen we graag voorkomen", zeggen een paar van de actieve medewerkers, die voortaan elke dinsdagmorgen aanwezig zullen zijn.

Nissewaard - Veel (vrijwillige) instellingen in Spijkenisse willen graag medebewoners helpen als het financieel niet gaat zoals het eigenlijk wel zou moeten. Budgetmaatje Marjo Jansen: "Dat doen natuurlijk de professionele schuldhulpverlening en de medewerkers van de gemeente ook. Maar wij willen graag preventief en zo snel mogelijk de juiste hulp bieden. Hoe eerder wij een helpende hand kunnen toesteken, hoe beter het voor iedereen is. Het kan al door het meelezen en uitleggen van een moeilijke brief, een goed gesprek met een ervaringsdeskundige of door het doorverwijzen naar een instantie, die echt met de financiële problemen aan de slag gaat."
"Maar dat doen we niet met een opgeheven vingertje", zegt Jacoline Munnikhoven van het SWO. "We willen graag meedenken, voordat de schulden of zorgen je te ver boven het hoofd groeien." Wil Vugts van Lumens Eindhoven trekt het project: "In Spijkenisse starten we met goede vrijwilligers van diverse instellingen, die hier al werkzaam zijn. Wij hebben in andere steden al ervaring met de hulp van diverse ervaringsdeskundigen, die verschillende problemen te boven gekomen zijn. Daarom gaan we die ook in Nissewaard inzetten. De drempel om binnen te stappen is daardoor erg laag. Er ontstaat zeker vertrouwen door met iemand te praten, die er weer bovenop gekomen is."
De budgetinloop is een gezamenlijk initiatief van STIMOS, Budgetmaatjes, SWO, Konnekt, het Leger des Heils, de rechtswinkel, Humanitas Thuisadministratie, The Papershop en het Team Preventie van de gemeente Nissewaard. 'Samen komen we er wel uit', is het motto van de instellingen die deze ochtenden gaan organiseren.

Pilot

"Je moet de budgetinloop in De Akkers zien als een pilot, die we in dit wijkgebouw starten," zegt Bouwen Mooldijk van Budgetmaatjes. "We willen in de toekomst ook op andere plekken in Spijkenisse en ook op andere tijdstippen een budgetinloop openen."
Het idee is om de inwoners van Spijkenisse, die door welke omstandigheden dan ook in de financiële problemen dreigen te komen, preventief bij te staan. Marianela Dijkhoff van STIMOS: "En schroom niet, want het is vaak al te laat voordat je het weet. Dus kom gewoon binnen. Wij horen het verhaal in vertrouwen aan. Soms kunnen we direct al een goed antwoord geven, of je op de goede weg helpen. In Spijkenisse zijn er veel instanties die je bij kunnen staan. Maar dan moet je wel de weg weten, laten wij door onze ervaring precies weten, waar je moet zijn!"

Reageer als eerste
Meer berichten