Logo debotlek.nl


Foto: Ropa Photo

Werkzaamheden Baljuwplein

De grote vakantie is aangebroken. En wat is er nu zo fijn aan de vakantieperiode voor thuisblijvers? Geen files natuurlijk! Ware het niet dat er op dit moment ook aan de weg wordt gewerkt. Zaterdag is er een begin gemaakt aan het groot onderhoud van het Baljuwplein. Het plein is namelijk verzakt.

De provincie Zuid-Holland voert tussen juli en oktober groot onderhoud uit aan de Groene Kruisweg (N218/N493) vanaf Geervliet tot en met het Baljuwplein in Spijkenisse. De provincie voert grootschalig onderhoud eens in de 6 jaar uit. Gelijktijdig met het asfaltonderhoud wordt het traject in zijn geheel bekeken, dus ook de bruggen, duikers, verlichting, verkeerssituaties, veiligheid en meer.

Verkeershinder

De doorstroming van het gemotoriseerd verkeer blijft gedurende alle werkzaamheden aan de Groene Kruisweg mogelijk, omdat de weg niet volledig wordt afgesloten. Er blijft te allen tijde één rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het doorgaande verkeer. De maximumsnelheid op de hoofdrijbaan op de Groene Kruisweg ter hoogte van de werkzaamheden is 50 km/u. De N218 en de N493 hebben een belangrijke functie voor doorgaand, regionaal en lokaal verkeer in een groot invloedsgebied.

Ook gedurende de 6 weken werkzaamheden aan het Baljuwplein wordt het gemotoriseerd verkeer over één rijbaan geleid. De afslag Baljuwlaan en de afslag Galvaniweg zijn dan echter afgesloten. De provincie Zuid-Holland heeft in overleg met de gemeente Nissewaard omleidingsroutes opgesteld om het verkeer zoveel mogelijk te verspreiden. Het verkeer vanaf de Baljuwlaan en de aanliggende wijken richting de Groene Kruisweg wordt omgeleid via de Schenkelweg/Heemraadlaan. Het verkeer dat vanaf het Baljuwplein de wijk in gaat, rijdt via de Hekelingsweg. 

Tijdens de weekendafsluiting eind september voor de werkzaamheden aan het Baljuwplein wordt het verkeer omgeleid via een nader te bepalen route.

Omleidingsroute fietsers

Ook fietsers maken tijdens de werkzaamheden aan het Baljuwplein gebruik van een omleidingsroute in beide richtingen via de Curieweg tot aan de fietstunnel onder de Baljuwlaan door.


Waar en wanneer wordt er gewerkt: 6 weken werkzaamheden Baljuwplein: Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 
Werkzaamheden noordzijde N493 Sportlaan + N218 Hartelweg: Vrijdag 14 juli t/m maandag 17 juli, vrijdag 21 juli t/m maandag 24 juli
Werkzaamheden zuidzijde N493 Edisonweg: Vrijdag 28 juli t/m maandag 31 juli, vrijdag 4 augustus t/m maandag 7 augustus 
Werkzaamheden zuidzijde N218 Groene Kruisweg, Malledijk, Parallelweg: Vrijdag 25 augustus t/m maandag 28 augustus, Vrijdag 1 september t/m maandag 4 september 
Werkzaamheden noordzijde N218 Groene Kruisweg, Borgtweg, Oude Singel (Geervliet): Vrijdag 11 augustus t/m maandag 14 augustus, Vrijdag 18 augustus t/m maandag 21 augustus 
Weekend eind september (afsluiting Baljuwplein) Nader te bepalen 

Kijk voor meer informatie hier
 

Reageer als eerste
Meer berichten