Logo debotlek.nl


Foto: Shell

Shell Pernis start fabrieken weer op

Regio - Shell Pernis werkt op dit moment hard aan het weer gecontroleerd opstarten van de raffinaderij. Shell laat weten dat dit op een gestructureerde en gefaseerde wijze gebeurt.

Shell: "De eerste ondersteunende fabrieken zijn inmiddels weer in bedrijf genomen en de verwachting is dat komende dagen stapsgewijs de overige fabrieken gaan opstarten."

Fakkelen en geluidsoverlast

Shell meldt dat het opstarten gepaard gaat met fakkelen. "En het kan ook geluidsoverlast veroorzaken. Het fakkelen is een belangrijk onderdeel van de veiligheidssystemen en is onvermijdelijk in een dergelijke opstartfase. Uiteraard proberen we de overlast voor omwonenden te beperken."

Informeren

Shell Pernis informeert buren (en andere betrokkenen) op verschillende manieren. Ook onder meer de DCMR en de veiligheidsregio zijn op de hoogte van de opstartwerkzaamheden. "De onderzoeken naar de oorzaken van de incidenten van vorige week zijn in volle gang."

Actuele informatie is te vinden via de website: www.shell.nl/pernis.

Reageer als eerste
Meer berichten