Logo debotlek.nl


De pedagogische lijn 'The leader in me' werd woensdag geïntroduceerd op CBS Marimba in Spijkenisse door middel van een boom met zeven gewoontes.
De pedagogische lijn 'The leader in me' werd woensdag geïntroduceerd op CBS Marimba in Spijkenisse door middel van een boom met zeven gewoontes.
met video

'Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf'


Wethouder Kees Dijkman opende op woensdag 20 september om 11.45 uur de pedagogische lijn 'The leader in me' in CBS Marimba aan de Galileïlaan 7 in Spijkenisse. Deze lijn is geïnspireerd op het gedachtegoed voor Steven Covey en nu geschreven voor kinderen.

The leader in me 'Het mooiste wat je kunt worden is jezelf' Een veilig schoolklimaat is de basis van alles, pas dan komen kinderen goed tot leren en ontwikkelen. Vorig jaar is cbs Marimba gestart met het protocol grensoverschrijdend gedrag dat wordt toegepast wanneer kinderen zich structureel niet aan de regels en afspraken houden, maar eigenlijk gaf het team daarnaast aan dat ze ook aan de slag wil met de gewenste situatie. Hoe ga je met jezelf en de ander om binnen Marimba? Wat is het fundament onder alles? Na een zorgvuldige zoektocht en veel gesprekken is er gekozen voor een nieuwe pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey.

De 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. De afgelopen maanden heeft het team op verschillende studiedagen zelf gewerkt met de boom van de 7 gewoonten, die als uitgangspunt geldt voor het traject. Want, het is een lijn die niet alleen voor de kinderen geldt, maar het team zal daarin het voorbeeld moeten zijn. Langzaam wordt gemerkt, dat de vertaling binnen de school gaat worden gemaakt. Ook de kinderen gaan steeds meer kennismaken met de inhoud. The leader in me zal niet in plaats komen van rekenen en lezen. Het zal bepaalde vaardigheden toevoegen waardoor de kinderen zich nog beter staande kunnen houden in onze uitdagende en dynamische maatschappij.

Bekijk het filmpje van onze videograaf Roel van Deursen hier

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox