Zieke paardenkastanjes in Heenvliet gekapt.
Zieke paardenkastanjes in Heenvliet gekapt. (Foto: Roel van Deursen)

Zieke bomen gekapt

Bij 20 beeldbepalende paardenkastanjes aan de Markt in Heenvliet heeft Bomenwacht Nederland in maart 2013 een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd. Het merendeel van deze bomen bleek te zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Intensief beheer was nodig om de bomen nog langere tijd te kunnen handhaven.

Heenvliet - De kwaliteit van de paardenkastanjes werd beoordeeld aan de hand van de conditie, veiligheid en beheerbaarheid. Bij de conditiebeoordeling werd met name gelet op de twijggroei en de knopbezetting. De veiligheid werd bepaald aan de hand van (biologische en mechanische) aspecten die de breukvastheid en de stabiliteit van de bomen konden beïnvloeden. Bij de beheerbaarheid was vooral gekeken naar de onderhoudsbehoefte en de mogelijkheden voor duurzaam behoud.

Uitkomsten:
Nagenoeg alle beoordeelde bomen bleken te zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Hoe de aantasting zich zou ontwikkelen, was onzeker. Op langere termijn zouden de bomen niet meer (duurzaam) te beheren zijn.

Om de bomen toch nog zo lang mogelijk te kunnen handhaven, was een verhoogde beheerinspanning noodzakelijk. In eerste instantie was een algehele snoeibeurt gewenst. Daarbij moesten vooral breukgevaarlijke en uitzakkende takken worden weggesnoeid. Vervolgens was het van belang de bomen via jaarlijkse inspecties goed in de gaten te houden, er mochten immers geen (nieuwe) veiligheidsrisico's ontstaan.

Tenslotte kon de conditie van de bomen nog enigszins op peil worden gehouden door eens in de 3 jaar mest toe te dienen. Uiteindelijk bleek de situatie niet houdbaar en in de derde week van 2018 zijn alle kastanjes gekapt. In de plaats worden duurzame Lindebomen geplant.

Roel van Deursen maakte foto's en een filmpje, klik voor het filmpje HIER.

Shopbox

Meer berichten