Logo debotlek.nl


 Luchtfoto van de NAM-locatie aan de Papendijk. Het betonnen oppervlak is de locatie waar de proefboring wordt gedaan. Volgens de NAM is de kans op een aardbeving zeer gering. (Foto: PR)
Luchtfoto van de NAM-locatie aan de Papendijk. Het betonnen oppervlak is de locatie waar de proefboring wordt gedaan. Volgens de NAM is de kans op een aardbeving zeer gering. (Foto: PR)

NAM wil laatste gasveld aanboren

NAM heeft plannen om het laatste kleine gasveld aan de Papendijk in Spijkenisse aan te boren. Een proefboring zal moeten aantonen of er daadwerkelijk aardgas wordt aangetroffen.

Sinds 2006 wordt gas gewonnen uit drie kleine gasvelden aan de Papendijk. Het einde van de productie uit deze gasvelden is in zicht en de productie loopt al terug. "Er is alleen een bepaalde doorstroom nodig om het systeem in bedrijf te kunnen houden. Daarom is het aanboren van het laatste kleine gasveld in Spijkenisse belangrijk", aldus de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Met het extra gas van het laatste veld kan de productie uit de gasvelden nog een aantal jaren extra worden voortgezet. Naar verwachting wordt er nog circa 5 tot 10 jaar gas gewonnen in de regio Spijkenisse.

Aardbeving

Het gasveld ligt op circa 2,5 kilometer diepte. Dit laatste gasveld is 20.000 keer kleiner dan het gasveld in Groningen. Ook de ondergrond is anders. Daarnaast zijn de overige gasvelden in de regio Spijkenisse al bijna uitgeproduceerd. De kans dat deze kleine velden aardbevingen veroorzaken is dan ook zeer gering, zo meldt de NAM. Er is in deze regio in de afgelopen 70 jaar nog nooit een aardbeving door gaswinning waargenomen. Ook de nog te verwachten bodemdaling door gaswinning is volgens de NAM zeer gering, namelijk 0 tot 2 cm tot het eind van de winning.
De werkzaamheden zullen volgens de huidige planning plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2019, vanaf de NAM-locatie aan de Papendijk. Voor die tijd zal NAM directe omwonenden en inwoners informeren over de activiteiten en wat zij ervan gaan merken. De inwoners wordt gelegenheid gegeven vragen te stellen en erover in gesprek te gaan.
Vorig jaar heeft NAM een winningsplan voor dit gasveld ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Later dit jaar zal de beslissing op het winningsplan voor alle inwoners in te zien zijn en organiseert het Ministerie een informatiebijeenkomst voor de inwoners. In deze periode heeft een ieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Hoewel in de gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk uitfaseren van het gebruik van aardgas, blijft aardgas de komende decennia nog een belangrijke rol spelen om Nederland van energie te kunnen blijven voorzien. Het mogelijke extra gas uit dit laatste kleine veld compenseert het gas uit Groningen niet. Het gas is hoogcalorisch en wordt vooral gebruikt voor de land- en tuinbouw en de industrie. Alleen huishoudens gebruiken het laagcalorische gas uit Groningen.

Meer berichten

Shopbox