De meesters en juffen van basisschool De Akkers hebben er samen hard voor gewerkt, maar kunnen nu - na een metamorfose met de nieuwe werkwijze - weer trots zijn op hun school! (Foto: PR)
De meesters en juffen van basisschool De Akkers hebben er samen hard voor gewerkt, maar kunnen nu - na een metamorfose met de nieuwe werkwijze - weer trots zijn op hun school! (Foto: PR)

Directie en het team is duidelijk trots op 'hun school' De Akkers

Met de onderwijskwaliteit op basisschool de Akkers is het dik in orde. De school is na een metamorfose door de onderwijsinspectie niet alleen als voldoende beoordeeld, maar heeft op gebieden als het pedagogisch klimaat en de kwaliteitscultuur zelfs de beoordeling goed gekregen.

Spijkenisse - Onder een strakke maar enthousiaste aansturing van de nieuwe directie heeft zich een goede, snelle en positieve ontwikkeling voltrokken. Het draagvlak voor de ingezette ontwikkeling en verbeteracties onder de teamleden is groot. Het ambitieuze team en de directie zijn duidelijk trots op hun school aan de Noordakker 2.

Veiligheid

De Akkers is voor alle geledingen een veilige school, zo valt in het rapport van de inspectie te lezen. "Er heerst een opvallende rust in de school, de inrichting van de lokalen en de gezamenlijke ruimtes draagt daar zeker aan bij. Daarnaast hebben wij het goede voorbeeldgedrag van directie en de leraren in de gehele school waargenomen", aldus de inspectie.
De school stelt centraal: Goed voorbeeld doet goed volgen. "Als we een rekenles in groep 8 meekijken, dan zien we naast de rust ook enorm veel plezier terug in het samenwerken. Directeur Annemieke Waanders: "Juist samenwerken is enorm belangrijk. Met deze gestructureerde vorm van samenwerken, het coöperatief leren, willen we de leerlingen voorbereiden op de toekomst en klaarstomen voor de echte wereld." De onderwijsinspectie prijst deze aanpak. "Wij stellen vast dat het niveau van een zeer professionele schoolcultuur is bereikt", aldus de inspecteur van onderwijs.

Instructie

Annemieke Waanders legt uit dat er gebruik wordt gemaakt van het EDI-model. "Expliciete Directe Instructie is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij de leerlingen. EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven." Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les.
"Mijn juf doet het altijd eerst voor, dan mogen we het samen proberen en als laatst kunnen we laten zien dat we het zelf kunnen" laat een leerling weten als hij wordt gevraagd naar zijn belevingen op school. Wilt u een kijkje nemen? Het team ontvangt ouders graag om te laten zien en voelen hoe fijn het is op de Akkers. Info: tel. 0181-633918.

Shopbox

Meer berichten