Foto: ERNST BODE

Aantal banen in Rijnmond blijft toenemen

Regio - De werkgelegenheidsgroei in de arbeidsmarktregio Rijnmond houdt de komende jaren aan. Uit de arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat het aantal banen naar verwachting met 10.600 tot ruim 677.000 in 2019. Een stijging van 1,6% ten opzichte van 2018 en vergelijkbaar met het landelijke beeld (1,4%). Vrijwel alle sectoren vertonen groei. Vooral de informatie en communicatie sector zal het sterkst groeien.

De beroepsbevolking in Rijnmond neemt in 2019 verder toe tot 711.000. Door de gunstige ontwikkelingen daalt het aantal WW-uitkeringen naar verwachting eind 2019 met 19% ten opzichte van 2017.

De groei van banen vindt plaats in vrijwel alle sectoren. De informatie en communicatie sector zal het sterkst groeien in 2019. De verwachting is dat het aantal banen in deze sector met 4,7% naar 18.300 zal toenemen in 2019.

Ook in de sector arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus wordt een sterke toename verwacht. In totaal zullen er ruim 3.000 banen bijkomen in 2019, een groei van 4,5%. Daarmee zal de sector in de regio goed zijn voor 74.500 banen.

De meeste banen bevinden zich, net als in Nederland, in de gezondheidssector. De verwachting is dat het aantal banen in deze regio met 1,1% zal toenemen in 2019 naar 100.200. Een toename van ruim 1.000 banen.

Krimp in de financiële dienstverlening

Enkel in de financiële dienstverlening wordt een (verdere) daling van het aantal banen verwacht. Jena de Wit, arbeidsmarktadviseur UWV: 'Deze sector heeft de laatste jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt, waarbij dienstverlening vanuit een fysiek kantoor steeds meer is afgenomen en plaats heeft gemaakt voor digitale dienstverlening. Daarnaast zijn diverse processen geautomatiseerd, wat een afname in het aantal banen tot gevolg heeft.' Verwacht wordt dat het aantal banen binnen deze sector in Rijnmond zal afnemen met 0,9% tot 17.900 in 2019. Deze daling is minder sterk dan de daling die verwacht wordt voor de sector op landelijk niveau (-1,5%). Dit heeft vooral te maken met de sterker groeiende vraag op hoger opleidingsniveau in de regio. De banen die verdwijnen bevinden zich vooral in het lagere segment.

Sterkere stijging in industrie dan gemiddeld

Het aantal banen in de industrie zal in 2019 relatief sterker toenemen (1,0%) dan landelijk (0,4%). De groei van de wereldhandel, de toename van de Nederlandse export en de investeringen in raffinaderijen en de Tweede Maasvlakte hebben een positief effect op de werkgelegenheid in de Rotterdamse haven.

Ook het aantal banen in het openbaar bestuur zal in Rijnmond sterker toenemen (1,0%) dan landelijk (0,2%). Na jarenlange daling van het aantal banen binnen het openbaar bestuur neemt het aantal banen sinds 2017 weer toe.

Keerzijde aan groei

Waar 2017 zich kenmerkte door een groeiversnelling, staan 2018 en 2019 in het teken van stabiele groei. De bloeiende economie heeft echter ook een keerzijde. Het zal voor werkgevers lastiger worden om vacatures te vervullen. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van werkzoekenden. De krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk zichtbaar voor bijvoorbeeld programmeurs, verzorgenden IG, monteurs elektro, loodgieters en vrachtwagenchauffeurs. Voor sommige beroepen hebben bedrijven al enige jaren moeite om aan geschikt personeel te komen, met name binnen de techniek en ICT. (Foto: Shell/Pernis)

Shopbox

Meer berichten