Foto:

Viering 50 jaar R.K. Gemeenschap Zuidland

Zuidland - Op 8 september 2018 bestaat de RK Gemeenschap Zuidland 50 jaar. Dit heugelijke feit wil het bestuur van de RK Gemeenschap vieren met een bijzondere kerkdienst op zondag 9 september om 10.30 uur in een zaal van Sporthal de Drenkwaard aan de Molendijk 21b.

Helaas kunnen zowel de pastoor van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen als de Bisschop van Rotterdam om uiteenlopende redenen niet voorgaan. Om deze reden gaan in deze feestelijke viering voor de emeriti pastores Ria Maartens en Fred Wijnen en pastoraal medewerker Henk Hoge. De dienst wordt ondersteund door het Koor Zonder Naam uit Geervliet.

Alle leden en oud-leden van de R.K.Gemeenschap Zuidland en belangstellenden worden uitgenodigd om dit gezamenlijk te vieren. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een uitgebreid hapje en drankje. De organisatie hoort graag voor 10 augustus wie daarbij aanwezig wil zijn en met hoeveel personen i.v.m. de catering. Opgave voor 10 augustus bij Lida van den Burg.

Uiteraard bent u ook eerder welkom bij de Rooms-katholieke gemeenschap Zuidland die iedere tweede en vierde zondag van de maand om 9.45 uur een kerkdienst houdt in sporthal Drenkwaard aan de Molendijk 21b. De R.K. gemeenschap in Zuidland ressorteert tegenwoordig onder de R.K. parochie in Hellevoetsluis en is geen aparte parochie meer. In een Verenigingsgebouw aan de Raadhuisstraat werden enige tijd R.K. kerkdiensten gehouden. Later is men verhuisd naar een zaal bij Sporthal Drenkwaard.

De katholieke geschiedenis van Zuidland is al vele eeuwen oud. In de Dorpskerk wel te verstaan. Tegenwoordig het geloofshuis van de Protestanten. Maar de Dorpskerk wordt ook wel Sint Bartholomeüskerk genoemd. En deze naam stamt nog uit de tijd dat de kerk door de katholieken werd gebouwd en gebruikt. Haar geschiedenis gaat zeker terug tot de vijftiende eeuw, toen de rooms-katholieke Bartholomeüskerk werd gebouwd. In de zestiende eeuw kreeg de Reformatie Zuidland vorm. De parochie werd een protestantse gemeente.

Meer berichten