Slandenaars vertellen

Vanaf zaterdag 8 september zal het tweede deel van een reeks dorpsverhalen, die werden opgetekend uit de mond van bekende en minder bekende inwoners van Zuidland, te koop zijn tijdens de expositie in de Dorpskerk. Ook in het Blushûs, het clubhuis van de vereniging, is de bundeling van tien verhalen getiteld "Slandenaars vertellen" vanaf dinsdag 11 september voor € 12,00 verkrijgbaar.

Zuidland – In 2000 ontstond het idee om echte 'Slandenaren' te interviewen en op die manier jeugdherinneringen en verhalen over de historie van Zuidland en haar inwoners vast te leggen en voor het nageslacht te bewaren. De ongeveer 30 in het Slandse dialect ingesproken verhalen en anekdotes werden op CD opgenomen. De heren Jasper Quak en de inmiddels overleden Maarten de Hoog namen destijds het initiatief en startten met de eerste interviews voor het boekje.
De bakker, kleine zelfstandigen en arbeiders deden hun verhaal. Over hoe de Zuidlanders de oorlog beleefden, de watersnoodramp, de leef- en woonomstandigheden en de armoede in die tijd, valt van alles te lezen. Maarten Breederland deed mede de interviews en Agaath Overgaauw-Stolk tikte alles op de computer in en stelden zo de bundel van in Slands dialect opgetekende verhalen samen. Krijn van Trigt redigeerde de tekst en voegde er foto's aan toe. De Historische Vereniging Zuytlant telt inmiddels zo'n 650 leden, maar nieuwe leden zijn van harte welkom.
In het Blushûs aan de Willemstraat, dat iedere dinsdag tussen 13.30 en 16.30 uur geopend is, is een permanente tentoonstelling van allerhande gebruiksvoorwerpen uit vroeger jaren te zien. Ook is er een grote maquette van het vooroorlogse Zuidland opgesteld. Wie spullen kwijt wil, kan dit afgeven bij het clubgebouw.

Shopbox

Meer berichten