Ingezonden brieven

Reageren op de ingezonden brieven kan naar redactie.bl@persgroep.nl

Wonder

"Op een zaterdagavond heeft een band opgetreden in de sportzaal de Akkers voor een Indische vereniging. Het evenement duurt ongeveer van 13.00 uur tot 17.00 uur. Na het optreden zijn de muzikanten uiteraard bezig met opruimen en inladen in hun auto's. De gitarist van deze groep woont op loopafstand en heeft op dat moment weinig tijd, dus heel snel alles ingepakt en huiswaarts gegaan. Zijn vriend lag in het ziekenhuis stervende (inmiddels overleden), daar in zijn haast is hij zijn gitaar vergeten in de zaal. Dagen later op een donderdag kwam hij pas tot ontdekking wanneer hij die gitaar weer nodig heeft dat het niet in de kast lag. Overal geïnformeerd, maar geen van de muzikanten weten hiervan. De zaalbeheerder gebeld ook samen wezen zoeken nergens te bekennen, wat heel erg jammer is dat de camera's in die ruimte waar wij opgetreden hebben niet deden, raar maar waar. Dus vanaf vrijdag hebben we de politie gebeld en de gemeente. Hier begon een lang proces. Eerst moesten wij via de site gaan aangifte doen, en nog eens via de DigiD wat heel lastig was. Vervolgens kregen we bericht van de politie dat de wijkagent contact zou opnemen met ons. Zodoende kwamen wij bij elkaar en het verhaal weer opnieuw te doen bij Peter Dale wijkagent in de regio Akkers. En hij vertelde dat iemand de gitaar had gevonden, dank God daarvoor! Het is wel een elektrische gitaar met een waarde van € 5000 een (getaxeerd). Een jongetje van 9 jaar Jayden de Vries heeft hem gevonden in het bos. Zijn vader Alexander de Vries had gelijk de politie gebeld en zo zijn we wonder boven wonder in contact gebracht met familie de Vries en onze gitaar weer terug gekregen. Bij deze gaat onze dank uit naar familie A. de Vries. Er zijn altijd toch nog eerlijke mensen op deze aarde en nogmaals bedankt en ook de wijkagent Peter D."

Maureen.

Behoefte aan goed woonvormen

"Wij zijn inwoners van Spijkenisse en onze zoon krijgt een woning bij de Zeeuwse Gronden in Zeeland. Dat is voor ons tamelijk ver weg en wij hopen dan ook dat er in de toekomst in onze regio dergelijke woon- en dagbestedingsprojecten gerealiseerd zullen worden. En daarom maken vragen wij aandacht voor een een symposium op 19 september van 17.00 - 22.00 uur in restaurant Grevelingen, Parallelweg 1 te Bruinisse. Een symposium "Psychiatrie thuis in de samenleving" van Zeeuwse Gronden zal worden gehouden. Zeeuwse Gronden is een instelling in Zeeland die mensen met een ernstige psychiatrische ziekte zo zelfstandig mogelijk laat wonen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met familievereniging Ypsilon. Meer informatie: www.zeeuwsegronden.nl. Voor geïnteresseerden bevelen wij dit symposium van harte aan."

"Ouders uit diverse regio's vragen om deze goede, veilige woonvormen ook elders in Nederland te ontwikkelen voor hun (volwassen) kind. De avond wordt georganiseerd om de aanwezigen te informeren over de aanpak van dit nieuwe beschermd wonen. In dagblad Trouw van 4 september stond een artikel waarin de taskforce van Onno Hoes stelt: wij citeren "Iedere burger zou verwarde mensen tot zijn verantwoordelijkheid moeten rekenen. Schreeuwers, verdwaalde dames-op-leeftijd, gedesoriënteerde psychiatrische patiënten: de politie registreert ieder jaar meer meldingen van 'verward gedrag'. Essentieel voor deze groep mensen is oprechte aandacht, niet wegkijken."

Ab en Alize Quak

Shopbox

Meer berichten