Gemeente: 'grond is illegaal geclaimd'

Spijkenisse - Op maandag 1 oktober is in Spijkenisse een stuk grond geclaimd door een aantal mensen die zeggen recht te hebben op dit stuk grond. Het gaat hier om grond aan de Clara Visserstraat in Maaswijk. De groep, die bestaat uit 3 tot 15 mensen, heeft vier caravans geplaatst en verblijven hier zonder toestemming. Deze grond is ooit aangewezen als grond voor woonwagenbewoners. In het verleden waren hier zes plekken beschikbaar voor woonwagens. Inmiddels zijn drie van de zes standplaatsen geruimd en zijn er drie beschikbaar voor bewoning. De mensen die de grond nu hebben geclaimd menen dat zij recht hebben op dit stuk grond. De mensen hebben deze grond, dat gemeentegrond is, geclaimd zonder daar recht op en toestemming voor te hebben. Omdat dit niet is toegestaan, zal de gemeente gaan handhaven.

De gemeente heeft de laatste jaren het beleid gevoerd dat er na ruiming geen nieuwe woonwagens worden toegelaten. Dit beleid is conform het intrekken van de Woonwagenwet in 1999. Onlangs is door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties een visie geschreven. Het ministerie heeft aan gemeenten gevraagd het lokaal gevoerd beleid te toetsen aan deze nieuwe beleidsvisie. De gemeente Nissewaard is hiermee aan de slag waarbij vanwege de zorgvuldigheid het beschrijven van de visie enige tijd zal kosten. De door de groep mensen uitgevoerde actie is echter nergens op gestoeld. Hiertegen zal conform het geldend handhavingsbeleid passend op worden gereageerd.

Shopbox

Meer berichten