Corina Kraak (zorgcoördinator) en Burnice Trinidad (armoedebeleidsmedewerkster) nemen de bordjes van Arie Schilling van het Jeugdeducatiefonds in ontvangst.
Corina Kraak (zorgcoördinator) en Burnice Trinidad (armoedebeleidsmedewerkster) nemen de bordjes van Arie Schilling van het Jeugdeducatiefonds in ontvangst. (Foto: Zelf )

OBS Vogelenzang doet mee!

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

OBS De Vogelenzang heeft contact met het Jeugdeducatiefonds om leerlingen uit gezinnen met een minimuminkomen, waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen te helpen. Op deze manier wordt voor elk kind gelijke kansen geboden.

Omdat OBS De Vogelenzang hier intensief bij betrokken is en om aan te tonen dat wij zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds zijn er bordjes geschonken.
Zorgcoördinator Corina Kraak en armoedebeleidsmedewerkster Burnice Trinidad mochten de bordjes in ontvangst nemen van Arie Schilling van het Jeugdeducatiefonds.

Shopbox

Meer berichten