Jacqueline is één van de 30 zeer actieve vrijwilligers. Inmiddels doet ze dit al 30 jaar en is in 2013 zelfs  tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau benoemd voor al haar verdiensten. Foto:Patricia van den Blink
Jacqueline is één van de 30 zeer actieve vrijwilligers. Inmiddels doet ze dit al 30 jaar en is in 2013 zelfs tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau benoemd voor al haar verdiensten. Foto:Patricia van den Blink (Foto: )

Honkvast bij bewonersgroep

De Botlek heeft een nieuwe rubriek. #Positief zet mensen in de spotlight die een positieve bijdrage willen leveren. Vanaf nu leest u elke maand een prachtig verhaal van mensen die het verschil willen maken. Mooie initiatieven gedreven door inspirerende mensen verdienen een plekje in onze krant in de hoop, dat het u ook mag inspireren. Kent u ook iemand die die het verschil maakt in hun omgeving? Mail dan naar redactie.bl@persgroep.nl.

door Patricia van den Blink

Spijkenisse-Jacqueline van Ballegoie(61) is de eerste #Positief van 2019. Al 30 jaar is zij vrijwilliger bij Bewonersgroep Waterland. Voor al haar verdiensten is ze hiervoor in 2013 zelfs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau. Jacqueline is aangenaam verrast als ze hoort dat secretaris Jack van Dijk haar heeft voorgedragen. "Hij heeft het goed verborgen weten te houden" , zegt ze. Jacqueline wordt geboren in Australië, maar keert met haar ouders terug naar Nederland en komt via Friesland en Hoogvliet in Rotterdam terecht. Na haar huwelijk met Ruud gaan ze samen in de wijk Waterland in Spijkenisse wonen. In de eerste jaren dat ze daar samen met hun kinderen wonen, ziet Jacqueline dat de wijk langzaam achteruit gaat. Ze stoort zich vooral aan de graffiti. Als boven in de kantine van het zwembad, toen nog in Waterland, Bewonersgroep Waterland wordt gevormd met Wim Witkamp als eerste voorzitter, sluit Jacqueline zich hierbij aan. "Ik wilde een schonere en veiligere wijk voor mijn kinderen" , geeft ze als reden. Gezamenlijk lukt het de bewonersgroep om het graffiti-probleem op de gemeentelijke agenda te krijgen. En met succes. De graffiti wordt verwijderd van bushokjes, muren en prullenbakken. Dankzij wethouder Wim Huizing komt er zelfs een graffitibeleid.

Langzaam maar zeker ontstaan er leuke initiatieven en activiteiten voor jong en oud om de wijk gezelliger en leuker te maken. Zo is er het jaarlijkse kerstboom versieren en vuurwerkinzamelingsactie, maar ook deelname aan landelijke actie als Burendag en "NL Doet". Parkschoonmaken in de parken Waterland is ook een actie waar Jacqueline altijd naar uitkijkt. "Wij willen de wijk leefbaar houden en bewoners van de wijk op een goede manier hier bij betrekken. Gezamenlijk gaan we papier prikken en je merkt dat je op dezelfde gedachten gang zit met de mensen met wie je loopt. Ook bij het project Kindermoestuin aan de Gaddijk helpt Jacqueline graag."We doen dit beurtelings met 4 vrijwilligers en er kunnen per keer 6-8 kinderen hier terecht. Ik doe voornamelijk het grove werk zoals spitten", zegt ze. "Het is leuk om te zien dat kinderen die hier geboren en opgegroeid zijn, ook weer hier zijn komen wonen met hun kinderen", zegt ze.Ze heeft gezien dat de inzet van de Bewonersgroep nut heeft en wil daarom nog graag wat jaartjes blijven helpen. Niet alleen met administratieve werkzaamheden, maar ook bij hand-en spandiensten voor bewoners in de wijk. En dat doet ze niet alleen voor de bewoners van de wijk Waterland, maar ook een beetje voor zichzelf, want naast haar 20- urige werkweek als administratief medewerkster is dit een leuke bezigheid.

Shopbox

Meer berichten