Vier schoolbesturen van basisonderwijs in Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle, Rozenburg en Westvoorne willenn fuseren.
Vier schoolbesturen van basisonderwijs in Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle, Rozenburg en Westvoorne willenn fuseren.

Vier schoolbesturen willen fuseren

Vier schoolbesturen van scholen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne spreken intentie uit tot fusie. Eigen identiteit scholen staat voorop en blijft behouden.

Nissewaard - De besturen voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring hebben de intentie uitgesproken te fuseren tot één organisatie en willen daarvoor een onderzoek starten.

Volgens de bestuurders is een fusie noodzakelijk om samen sterker te staan en de kwaliteit van het onderwijs beter te kunnen waarborgen en verbeteren in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Een eventuele bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de besturen, stichtingen en vereniging en heeft geen invloed op de scholen en de werkgelegenheid. Het betreft met nadruk een bestuurlijke samenvoeging, waarbij het streven is om op 1 augustus 2020 tot een fusie te komen. De eigen identiteit van de scholen staat voorop en blijft behouden.

De besturen hebben aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd de start van een onderzoek met een positief advies te ondersteunen. Daarvoor hebben de raden een wettelijk termijn van 6 weken. Bij een positief advies wordt een intentieverklaring ondertekend en het verdere proces toegelicht en uitgewerkt met betrokken partijen.

De schooldirecteuren van 32 scholen die onder de besturen vallen hebben zich vorig jaar al sterk gemaakt voor een bestuurlijke fusie en werken op diverse vlakken al samen met elkaar. Zo wordt er bijvoorbeeld samen gewerkt op het vlak van gezamenlijke werving en een goede invulling van de vacatures.

Shopbox

Meer berichten