Carnaval en vastentijd op de Mgr. Bekkersschool

De Mgr. Bekkersschool stond dinsdagmiddag 5 maart in het teken van carnaval. De carnavalsmiddag werd geopend door de twee leerkrachten, welke door de leerlingen waren gekozen tot prins en prinses carnaval. Ook onder de kinderen waren er een prins en een prinses gekozen welke voorop mochten lopen tijdens de optocht door de wijk.

Alle leerlingen sloten aan bij deze polonaise. De polonaise liep door de wijk Groenewoud, waar de Mgr. Bekkersschool staat. De kinderen zagen er mooi verkleed uit en liepen vrolijk en enthousiast mee! Ook waren veel ouders aanwezig om de polonaise te aanschouwen. Het laatste ritueel van carnaval was de viering van Aswoensdag op 6 maart. Op het schoolplein werden de palmtakjes, die in de klassen hingen, verbrand door de pastoor van de kerk. De liefhebbers kregen een askruisje getekend op het voorhoofd door de pastoor. Aswoensdag is de afsluiting van de carnavalsviering en het begin van de vastentijd, waaraan de school natuurlijk ook aandacht zal schenken.

Shopbox

Meer berichten