met video Video's Roel van Deursen

Natuurgebied Wolvenpolder zes jaar later

Natuurgebied De Wolvenpolder, aan de oostkant van Spijkenisse, werd door de provincie Zuid-Holland in 2014 officieel overgedragen aan Natuurmonumenten. Die ging het jonge natuurontwikkelingsgebied verder beheren. In 2014 en 2015 heeft de provincie de bijna veertig hectare grond aangekocht en als natuurgebied ingericht. Het was nog een jong natuurgebied dat volop in ontwikkeling was. Roel van Deursen ging er naartoe om te zien hoe het natuurgebied zich ontwikkeld heeft

Spijkenisse - Door herstel van het waterpeil konden rietmoeras en kruidenrijk grasland ontstaan. Moerasgebieden zijn van groot belang voor water- en moerasvogels, zoals steltlopers, roerdomp en rietzanger, maar ook voor libellen, vissen, amfibieën en de bijzondere noordse woelmuis. De kruidenrijke graslanden liggen om het moeras heen en zijn belangrijk voor bijen en vlinders. Het beheer van Natuurmonumenten was erop gericht om deze ontwikkelingen te bevorderen.

Met de inrichting werd het gebied zo aangepast dat het waterpeil in de Wolvenpolder kon worden opgezet zonder dat de omgeving last kreeg van hoge waterstanden. Ook werden er verschillende voorzieningen aangelegd om mensen te kunnen laten genieten van het gebied, zoals een wandelroute, een parkeerplaats en een vogelkijkhut. Nu, zes jaar later, is het terrein uitgegroeid tot een volwassen natuurgebied waar het goed vertoeven is en een mens tot rust kan komen.

Shopbox

Meer berichten