met video Video's Roel van Deursen

Wijk Groenewoud op de schop (3)

Op de Eikenlaan in Spijkenisse was het rustig op 31 mei. De bouwvakkers hadden verlof, alle machines stonden stil. De renovatie werkzaamheden zijn inmiddels gevorderd tot na de voormalige bussluis. Roel van Deursen legde de vorderingen vast.

Spijkenisse - De wijk Groenewoud is opgeknapt door de Gemeente Nissewaard. Een bewoner van de wijk van het eerste uur, de heer van Vuuren, woont hier inmiddels 49 jaar en laat weten alleen te vertrekken als hij eruit gedragen wordt.

De werkzaamheden aan de Wilgenstraat en omgeving in de wijk Groenewoud zijn zo goed als afgerond. De firma Keizerwaard verricht de laatste werkzaamheden. Het afgelopen half jaar heeft de gemeente deze omgeving een kwaliteitsimpuls gegeven door verbetering van de functionele kwaliteit en verfraaiing van de openbare ruimte. Het ontwerp is in samenspraak met de buurtbewoners opgesteld.

Het betreft een 'Herstraat PLUS' project. Hierbij zijn de straten zoveel mogelijk volgens de nieuwe richtlijnen aangelegd. Er zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd. Daarnaast zijn de speeltuinen, een groot gedeelte van de beplanting en bomen, het bestratingsmateriaal en openbare verlichting geheel vernieuwd. Het bedrag dat de gemeente binnen dit project in de openbare ruimte geïnvesteerd heeft is € 1.200.000. De uitgaven blijven binnen het begrote budget. Het restantbedrag wordt weer geïnvesteerd in andere wijken binnen de gemeente Nissewaard.

Het project Iepenlaan nadert zijn voltooiing. Het schelpenpad is aangelegd en loopt langs de singel Schenkelweg.

Shopbox

Meer berichten