Gemeente: 'stoppen gaswinning niet haalbaar'

Nissewaard - In 2017 heeft de NAM een verzoek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingediend om gas te mogen winnen uit het gasveld Spijkenisse-Intra. De gemeente, inwoners en de provincie Zuid-Holland hebben hierop gereageerd. Maar ondanks het verzoek om dit voorstel te heroverwegen middels ingediende zienswijzen, heeft het ministerie van EZK op 16 mei besloten om in te stemmen met de gaswinning van het gasveld Spijkenisse-Intra. De minister oordeelt dat deze winning binnen het geldend beleid past en dat deze winning, op basis van het advies van de Technische Commissie Bodembeweging en de Mijnraad, in de laagste risicocategorie valt. Het college van de gemeente Nissewaard heeft besloten geen beroep in te dienen tegen het besluit van het ministerie van EZK. Door het ontbreken van juridische aangrijpingspunten meent het college dat procederen kansloos is en eist goede afspraken met de NAM: NAM informeert de gemeenteraad. Bewoners boven winningslocatie krijgen een informatiefolder. NAM organiseert een informatieavond voor bewoners die boven winningslocatie wonen. NAM organiseert een open dag voor inwoners voordat boringen starten. Er worden nadere afspraken gemaakt over compenserende maatschappelijke maatregelen. NAM houdt gemeente op de hoogte van proces. Sinds 1990 heeft NAM de gaswinningslocatie aan de Papendijk en er wordt sinds 2006 gas gewonnen uit drie verschillende kleine gasvelden.

Shopbox

Meer berichten