Onderzoek tarieven OV

Regio - De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen onderzoek doen naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag is of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit met meer dan 3 procent per jaar. Op sommige ov-knooppunten is de groei zelfs 10 procent per jaar. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag en om de kwaliteit op peil te houden, wordt bestaande capaciteit beter benut, worden grotere voertuigen aangeschaft en de infrastructuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkgeversaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen. En verder draagt de MRDH samen met gemeenten bij aan betere fietsvoorzieningen. Het onderzoek richt zich op het effect en de haalbaarheid van vijf maatregelen: dalkorting, plustarief; voor een bijzonder product als weekendmetro of een nieuwe snellere lijn, één km-tarief voor de hele metropoolregio; dat verschilt nu nog in de regio Haaglanden en Rotterdam, minima arrangement; om de betaalbaarheid van het OV voor bepaalde doelgroepen te verbeteren en het gezinstarief.

Shopbox

Meer berichten