CU-SGP Nissewaard: Versterk positie van kerken!

Nissewaard - De ChristenUnie-SGP Nissewaard wil, samen met het CDA, de positie van de kerken in de gemeente Nissewaard versterken. Een voorstel om een kerkenvisie voor de gemeente te realiseren haalde het woensdagavond tijdens een stemming in de gemeenteraad van Nissewaard. De ChristenUnie-SGP en het CDA zijn blij met de uitkomst. Fractievoorzitter Bernard Tebrugge (ChristenUnie-SGP): "Kerken in Nissewaard huisvesten niet alleen een kerkelijke gemeente, maar zijn ook beeldbepalend voor de gemeente en verdienen het goed onderhouden te worden. Dat laatste is lastig, vanwege de ontkerkelijking en vergrijzing in onze gemeente. Nissewaard heeft veel kerken, waaronder maar liefst zes rijksmonumentale kerkgebouwen." Juist dit jaar heeft het ministerie van Onderwijs een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor het opstellen van een 'kerkenvisie'. Dat is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen, waarbij aandacht is voor leegstand, instandhouding en herbestemming. Kern is de dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen. Deze partijen gaan samen oplossingen onderzoeken en bekijken wat er met de kerkgebouwen in de gemeente gaat gebeuren. Het gaat hierbij ook om niet-monumentale kerkgebouwen. Het is de bedoeling dat het overleg met betrokkenen nog dit jaar zal plaatsvinden.

Shopbox

Meer berichten