De Begrotingsraad kabbelde voort

Om een beetje op tijd klaar te zijn, startte de laatste vergadering van de gemeenteraad een uurtje eerder dan normaal. Daardoor begon het reces precies vijf uur later. Maar echt spannend, mede door het ontbreken van een echte oppositie, werd het tijdens deze vergadering eigenlijk nooit.

door Martin Marcus

Nissewaard - De voorzitter van de Raad gooide de volgorde van de agenda een beetje door elkaar. Daardoor kon de grote voorleeswedstrijd ook wel genoemd: de Algemene Beschouwingen vlot beginnen. De fractievoorzitters van de, sinds een paar weken 10 verschillende partijen, kregen precies zeven minuten spreektijd toegewezen. Daar was goed op geoefend, want geen partij ging over deze, door burgemeester Foort van Oosten, gestelde strenge limiet.

Algemene teneur was, dat alle partijen een beetje mopperen op de rijksoverheid die steeds de financiële stromen aanpast. Als de begroting sluitend is, komt er weer een wijziging vanuit de rijksoverheid waardoor alles weer aangepast moet worden.

De meeste discussie ontstond uit het plan van het college van B&W om alle gemeentelijke diensten te verhogen met een indexering van 3,14%. Dit in plaats van het eerder gehanteerde indexcijfer, gebaseerd op alleen de prijsstijging van 1,9%. "Daardoor worden de lasten met een forser percentage verhoogd dan gebruikelijk was in de afgelopen jaren," stelden diverse oppositie partijen. Volgens het college valt deze verhoging voor de meeste inwoners mee: "Voor een gemiddeld gezin wordt de verhoging van de OZB nu €7,70 in plaats van €4,66 per jaar.

Een heel goed voorstel kwam van fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. "Voer een volledige bouwstop in, totdat de infrastructuur rond Nissewaard flink verbeterd is. De rijksoverheid wil graag, dat we woningen bouwen, maar ook die huizen worden onbereikbaar."

Algemene tevredenheid is er over het feit dat er, mede door een forse financiële reserve nu 15 miljoen kan worden afgeboekt op het reeds jarenlang bestaande verlies op de exploitatie van bouwgronden in het zuidoosten van Spijkenisse die nooit bebouwd zullen worden.

De coalitie is in het algemeen tevreden over de huidige situatie in en rond de stad en kernen. Pieter Verhoog (CDA) gaf wel aan, dat er de laatste tijd er weer veel zaken in achterkamertjes besloten worden. De oppositiepartijen legden wel zo hier en daar de vinger op wat zwakke plekken, maar in het algemeen is er eigenlijk helemaal geen sprake meer van echte oppositie. Over veel punten is de raad het gewoon helemaal met elkaar eens. Dat blijkt wel uit de algemene instemming met motie van de PVDA om meer AED's in de stad te plaatsen en meer bewoners een cursus te laten volgen.

Shopbox

Meer berichten