Ook op de zorgboerderij Beerenplaat wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en het trainen van arbeidsritme. Foto: Joop van der Hor.
Ook op de zorgboerderij Beerenplaat wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en het trainen van arbeidsritme. Foto: Joop van der Hor. (Foto: Joop van der Hor)

Nissewaard reageert op scan-kritiek

Op 3 locaties gebruikte 'Leerwerkbedrijf Voorne-Putten Werkt' (VPW) sinds 2014 een vingerscanner om aanwezige medewerkers te registreren. Daarover zijn kritische verhalen gepubliceerd. Afdeling Communicatie van de gemeente Nissewaard reageert daarop middels dit artikel.

NISSEWAARD - "Medewerkers van het leerwerkbedrijf VPW kom je tegen in o.a. de groenvoorziening, werkplaatsen, havenbedrijven, in de horeca; bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking verrichten zo passend werk en doen werkervaring op. Ze doen dus méé. En dat is precies het doel van de Participatiewet, die het leerwerkbedrijf namens de gemeenten uitvoert. Toch was VPW de laatste tijd ook om een andere reden in het nieuws; het gebruik van de vingerscan. De voornaamste reden was het gebruiksgemak: medewerkers hoeven zich niet bezig te houden met bureaucratie maar kunnen zich richten op hun leerwerktraject en het opdoen van werkervaring. Het systeem was ook betrouwbaar: de vingerscan werd omgezet naar een code en deze code werd veilig opgeslagen.

Voor veel mensen bij VPW was dit een ideale manier van registreren; het werd zelfs als makkelijk ervaren. De vingerscanner werd en wordt bij meerdere bedrijven in Nederland gebruikt voor het registeren van de aanwezigheid van medewerkers. Tot op heden is nooit vastgesteld dat dit niet mag. Veiligheidshalve zijn we er vorig jaar wel mee gestopt. Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder, naar aanleiding van een klacht, laten weten dat zij geen reden zien de zaak te beoordelen en dat zij de zaak sluiten. VPW zet mensen met een uitkering zo goed als mogelijk aan het werk. Zij krijgen trainingen en leren vaardigheden in een vak van een beroepsgroep waar veel vraag naar is. Hiermee vergroten we de kans op een baan zoveel mogelijk. Zo is deze week bijvoorbeeld de leerlijn bouw gestart waarmee werkzoekenden bij het opleidingsbedrijf Rijnmond Bouw verder geholpen worden. Daarbij is de werkzame achtergrond niet doorslaggevend maar hun motivatie en inzet wel.

Zo word je in een korte tijd opgeleid tot bouwprofessional. Daarnaast leiden we ook werkzoekenden op in sectoren zoals logistiek, schoonmaak, beveiliging en groenvoorziening want werken geeft een gezonde invulling aan het leven, plezier, regelmaat en een breder sociaal netwerk. Ook is het van belang voor bedrijven en ondernemers in de regio die naarstig op zoek zijn naar personeel en creëren we een goed sociaal vangnet voor mensen die tijdelijk écht hulp nodig hebben. Wij streven ernaar mensen met een uitkering en een arbeidsbeperking meer kansen te geven om mee te doen in de samenleving. Met instemming van de gemeenteraad gebeurt dit met maatwerk en menselijkheid, alles binnen de kaders van de wet. Wij menen de privacyregels bij de registratie van de medewerkers van Voorne-Putten Werkt nu correct na te leven en ook de Participatiewet goed uit te voeren met maatwerk, menselijkheid en resultaat."

Shopbox

Meer berichten